Kirjanpitäjä – taloushallinnon Oma Valmentaja

Tilitoimistossa työskentelevän kirjanpitäjän työnkuva on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Nykyajan kirjanpitäjä on yritystalouden moniosaaja, johdon henkinen tuki ja yrittäjän luottokumppani niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Taloushallinnon palvelupäällikkömme Tuija Lassila kertoo, miksi kirjanpitäjän liiketoimintaosaaminen on yrityksille tärkeä menestystekijä vielä huomennakin.

Viimeisimmän työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportin (2019) mukaan Suomessa on n. 4 500 tilitoimistoalan yritystä, joissa työskentelee yhteensä yli 12 000 osaajaa. Alan liikevaihto on yli miljardi euroa. Uudenmaan osuus luvuista on noin kolmannes.

Tilitoimistot tarjoavat monipuolisia taloushallinnon työtehtäviä, ja uusien ammattilaisten työnäkymät ovat hyvät. Monet suuret yritykset ulkoistavat toimintojaan entistä enemmän ja lisäarvopalvelujen kysyntä kasvaa koko ajan, samoin kuin tarve alan osaajille. Juuri nyt on hyvä aika hakeutua alalle, jotta meillä riittää huippuosaajia myös viiden-kymmenen vuoden kuluttua!

Digitalisoituminen vauhdittaa kirjanpitäjiä uuteen nousuun

Kirjanpitäjien tulevaisuudesta on keskusteltu vuosikymmenet. Ensimmäiset spekuloinnit ammattikunnan katoamisesta käynnistyivät jo 80-luvun alussa, kun tietokoneet valtasivat alaa. Jossain vaiheessa puhuttiin myös töiden siirtymisestä halvan työvoiman maihin. Vaikka digitalisoitumisen mukanaan tuomat tekoäly ja robotiikka tehostavat toimintoja kiihtyvällä vauhdilla, tarve ammattikunnan osaamiselle ei ole hävinnyt mihinkään. Päin vastoin, nyt on totuudenmukaisempaa puhua kirjanpitäjien uudesta noususta kuin tuhosta.

Kun sähköiset taloushallintopalvelut vähentävät rutiinityötä, kirjanpitäjien aikaa vapautuu asiakastapaamisiin sekä vaativampiin tehtäviin. Samalla henkilökohtaisen asiakaspalvelun merkitys kasvaa ja sosiaaliset taidot nousevat vahvasti ammatillisen osaamisen rinnalle ja tueksi. Tämän päivän kirjanpitäjät ovat ennen kaikkea taloushallinnon palveluammattilaisia ja yritysneuvojia.

Lakisääteiset palvelut ovat edelleen tilitoimistojen kivijalka, eikä taloushallinnon asiantuntijoiden substanssiosaamisesta voi tinkiä. Mutta tositteiden ja numeroiden pyörittämisen ohella nykypäivän kirjanpitäjän on pystyttävä jalostamaan numeroista liiketoiminnan kehittämisen kannalta keskeistä informaatiota; päätöksentekoa helpottavaa tietoa, joka katsoo menneisyyden lisäksi tulevaisuuteen. Yrittäjät tulevat aina tarvitsemaan rinnalleen luotettavan kumppanin, joka osaa tulkita numeroiden tarinaa.

Mitä taloushallinnon asiantuntijalta vaaditaan tilitoimistossa?

 1. Kiinnostusta numeroihin ja niiden tuottamaan informaatioon sekä kykyä nähdä numeroiden taakse.
  Taloushallinnossa numerot eivät ole pelkkiä lukuja, vaan niillä on laajempi merkitys. Tietoa kirjatessa tulee ymmärtää, miten kirjaus vaikuttaa tulokseen, taseeseen ja sitä kautta verotettavaan tuloon.
 2. Tarkkuutta ja tunnollisuutta.
  Tilitoimisto on näköalapaikka elinkeinoelämän eri toimialoille. Jokaisella on vastuullaan oma asiakaskuntansa, joka koostuu eri alojen erikokoisista yrityksistä. Kun jo yksittäisen yrityksen taloushallinnossa vaaditaan suurta tarkkuutta ja tunnollisuutta, vaatimus kertaantuu tilitoimistomaailmassa.
 3. Laajaa asiantuntemusta, pitkäjännitteisyyttä, paineensietokykyä.
  Varsinkin vuoden kiireisimpinä aikoina tehtävää ja muistettavia päivämääriä on paljon. Vaikka kirjanpitäjällä on monta rautaa tulessa, kaikki langat on pidettävä käsissä ja kokonaiskuva tilanteesta on pystyttävä aina säilyttämään.
 4. Korkeaa työmoraalia.
  Jokainen on itsenäisesti vastuussa asiakkuuksistaan ja siitä, että työt hoituvat ajallaan.
 5. Halua oppia jatkuvasti uutta.
  Taloushallinnon lainsäädäntö muuttuu koko ajan. Juuri kun olet ennättänyt oppia jonkin asian, tulee uusi laki ja alkaa uuden oppiminen. Ammattilaisten tiedot on oltava aina ajan tasalla.

Edellä lueteltujen luonteenominaisuuksien lisäksi tarvitaan joukko erilaisia taitoja. Alalle sopiva koulutus perehdyttää laskennan, kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteisiin sekä liiketoiminnan lainalaisuuksiin. Tietotekniikkaosaamisella on myös hyvin suuri merkitys, joten perusohjelmien osaaminen on välttämätöntä, samoin halu ja kyky omaksua nopeasti uusia ohjelmia.

Kansainvälistyminen näkyy myös tilitoimistoissa. Kotimaiset yritykset kansainvälistyvät ja ulkomaiset yritykset perustavat Suomeen sivutoimipisteitä. Kielitaitovaatimukset kasvavat, ja etenkin englannin kielen taito on jo ehdoton edellytys.

Hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat myös ehdottoman tärkeitä, koska asiakasyritysten puolesta ollaan yhteyksissä mitä erilaisimpiin tahoihin. Esimerkiksi verovastineiden ja monien hakemusten laadinta kuuluu tilitoimistojen arkipäivään.

Kirjanpitäjä on paitsi asiantuntija, myös palveluammattilainen. Hän toimii hyvinkin läheisissä ja luottamuksellisissa suhteissa asiakkaisiinsa hoitaen esimerkiksi yrittäjäasiakkaittensa henkilökohtaisia veroasioita. Työ vaatii asiakaspalveluhenkisyyttä ja erittäin hyviä sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja, jopa psykologisia taitoja, etenkin siinä vaiheessa, kun yritystoiminnassa tai asiakkaan omassa elämässä on ikäviä alamäkiä. Ulkomaisten asiakasyritysten hoitoa helpottavat perustiedot eri kulttuureista.

Urakehitys innon ja taitojen mukaan

Työuran alussa tilitoimistotyöntekijän nimike voi olla esimerkiksi taloushallinnon assistentti. Alkuvaiheessa opitaan perusteet, tehdään avustavia kirjanpitotehtäviä ja kehitetään työn edellyttämää tarkkuutta ja systemaattisuutta. On jokaisesta itsestä kiinni, kuinka nopeasti omaksuu asioita ja pääsee etenemään tilinpäätöstaitoisen kirjanpitäjän tehtäviin. Tässä vaiheessa kirjanpidon, verotuksen ja yhtiöoikeuden lainalaisuudet on täytynyt sisäistää jo todella hyvin.

Jatkossa on mahdollista edetä erilaisiin asiantuntijatehtäviin, kuten controller, yritysneuvoja tai talouspäällikkö/johtaja. Controllerit jalostavat ja tuottavat taloudellista tietoa päätöksenteon tueksi ja seuraavat yrityksen talouden kehittymistä. Yritysneuvoja on taloushallinnon prosesseihin, sisäiseen laskentaan ja muihin asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin palveluihin erikoistunut ammattilainen ja toiminnan kehittäjä. Talouspäällikön/johtajan tehtävissä korostuvat etenkin yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä kyky johtaa ja ohjata oman työnsä lisäksi myös muiden työtä kannustavasti ja motivoiden. Talousosaamisen ohella on hallittava esimerkiksi juridiikan eri osa-alueita.

Nykyajan kirjanpitäjän työssä vahva yritystalouden ja verotuksen osaaminen yhdistyy digitaalisen taloushallinnon tehokkuuteen. Kirjanpitäjä on yritystalouden moniosaaja ja taloushallinnon Oma Valmentaja, joka toimii johdon kannustajana ja yrittäjän rinnalla kulkijana niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Kirjanpitäjien työnkuva kehittyy edelleen koko ajan, ja kysyntää ammattikunnalle tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Tärkeä työ ei häviä, vain ammattinimikkeet muuttuvat.

Palvelupäällikkö
Tuija Lassila

Yrityslaskenta on asiakkaittensa parasta ajatteleva taloushallinnon asiantuntijatalo. Luotettava ja vastuullinen, kehittävä ja kehittyvä.

Huolehdimme asiakkaittemme taloudesta. Neuvomme ja konsultoimme, valvomme etuja ja autamme ennakoimaan tulevaa. Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä 019 547 4516.