Tietoa työnantajalle: Koronavirukseen liittyviä palkkahallinnon ohjeita

Koronaviruksen leviäminen herättää työnantajassa ja työpaikalla monia kysymyksiä. Alla koottuna vastauksia keskeisimpiin kysymyksiin. Tarkempia ohjeita löydät mediatiedotteesta Helsingin Seudun Kauppakamarin -sivuilta https://helsinki.chamber.fi/release/koronavirukseen-liittyvia-ohjeita-tyonantajille/.

Karanteeni lomamatkan päätteeksi:

Jos työntekijä on suosituksista huolimatta matkustanut ulkomaille vapaa-ajan matkalle ja työntekijä joutuu jäämään kahden viikon karanteeniin lomamatkan päätteeksi, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, jos matka on alkanut 12.3.2020 jälkeen. Työnantajalle ei myöskään ole palkanmaksuvelvollisuutta karanteenin ajaksi, jos lomamatka on ennen 12.3.2020 suuntautunut silloiselle epidemia-alueelle.

Työnteon estyminen työpaikalla havaitun koronaviruksen takia:

Jos työnteko estyy työpaikalla havaitun koronaviruksen takia, pyritään työ järjestämään etätyönä, ja jos se ei ole mahdollista, työnantajan velvollisuus joka tapauksessa on maksaa palkka 14 kalenteripäivän ajalle osuvilta työpäiviltä. Jakson laskenta alkaa siitä päivästä, jolloin työnteko ensimmäisen kerran estyi.

Työnteon estyminen, jos työntekijällä on ollut mahdollisuus saada tartunta:

Mikäli työntekijällä on ollut teoreettinen mahdollisuus saada tartunta esim. työpaikalla, käydessään harrastuspiireissä ym. (ns. tartuntaketju) ja hänet on viranomaisten toimesta määrätty karanteeniin, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Työntekijä voi tartuntalain mukaisesti hakea Kelalta täysmääräinen palkkansa 14 kalenteripäivän ajalta.

Työntekijöillä ei myöskään ole oikeutta kieltäytyä työstä, vaikka epäilisivätkin jonkun työtoverin sairastuneen. Jos näin tapahtuu, työnantajalla on periaatteessa oikeus irtisanoa työstä kieltäytyvien työsuhde.

Ensisijaisesti on seurattava THL:n ja hallituksen koronaohjeita työntekoon liittyen ja maalaisjärjen käyttö suositeltavaa etenkin poikkeustilanteissa.

Huomioittehan, että tämä on tämän hetkinen yleisohjeistus. Eri liitot ovat saattaneet tehdä omia suosituksia.

Jos tarvitset asiaan liittyen henkilökohtaista neuvontaa, voit kysyä lisää omalta palkkahallinnon asiantuntijaltasi.