Tietoa yrittäjälle: Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinti on alkanut

Velvoite tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisesta on astunut voimaan 1.7.2019. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Patentti- ja rekisterihallitus on 1.7.2019 lähtien alkanut rekisteröimään tietoja yritysten ja yhteisöjen tosiasiallisista edunsaajista. Laki vaatii, että rekisteröinti hoidetaan vuoden sisällä eli 1.7.2020 mennessä.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka omistaa yrityksen tai muulla tavoin käyttää yrityksessä määräysvaltaa. Ilmoitus edunsaajista tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Myös tietojen muutokset ilmoitetaan YTJ-palvelussa. Edunsaajien ilmoittaminen on maksutonta.

Lisätietoa aiheesta Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html

Jos tarvitset asiaan liittyen henkilökohtaista neuvontaa, voit kysyä lisää omalta taloushallinnon asiantuntijaltasi.