Tietoa yrittäjälle: Osakeyhtiön minimiosakepääoma vaatimus poistuu 1.7.2019

Veroasiantuntija antaa veroneuvontaa ja tekee veroilmoitukset

Heinäkuun alussa voimaantulevan uudistuksen myötä osakeyhtiön voi perustaa ilman 2500 euron osakepääomaa. Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa yritystoiminnan toteuttamista osakeyhtiömuodossa. Tämä on ollut tervetullut uudistus ja on osa edellisen hallituksen norminpurkutoimia.

Merkittävin helpotus tästä kohdistuu pienen yrittäjän riskien hallintaan, sillä osakeyhtiössä riskit pysähtyvät osakeyhtiöön yrittäjän henkilökohtaisen varallisuuden pysyessä turvassa.

Lisää aiheesta Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/osakeyhtion_asunto-osakeyhtion_ja_keskinaisen_kiinteistoosakeyhtion_osakepaaomavaatimus_poistuu_1.7.2019.html

Lakiteksti: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190184